Sovinto ja sovittelukoulutus

Takaisin

(4 op)

Sovinnon rakentamisen ja sovittelun peruskurssi vastaa yhteiskuntamme ajankohtaiseen tarpeeseen vahvistaa yhteisöjen toimijoiden ja ammattilaisten taitoja toimia konfliktien ja vastakkainasettelun sovittelijoina. Kurssin aikana osallistuja saa tiedollisen perustan konfliktien synnystä ja restoratiivisen oikeuden lähtökohdista. Lisäksi kurssilla omaksutaan ja harjoitellaan restoratiivisen sovittelun ohjausta ja sanoitusta käytännön esimerkkien avulla. Opintoprosessi auttaa oppijaa reflektoimaan oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja. Koulutuksen käytyään osallistujalla on teoreettinen ymmärrys konfliktien synnystä sekä sovinnon rakentamisen ja restoratiivisen sovittelun prosesseista. Lisäksi osallistujalla on riittävä tietotaito sovitteluprosessin ohjaamisesta ja sovittelijan roolista hyödynnettäväksi osallistujan omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: I jakso to 8.2.2024 klo 9–15.30. etänä. II jakso ti-ke 13.-14.2.2024 klo 9–16, lähikoulutuksena. III jakso ke-to 20.-21.3.2024 klo 9–16, lähikoulutuksena.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen hiippakunnan kalenterimerkinnän kautta, jossa viimeisin ajankohtainen tieto koulutuksesta.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

    • tuntee konfliktien synnyn, sovinnon rakentamisen ja restoratiivisen sovittelun teoriaa
    • osaa hyödyntää sovittelijan roolia omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa
    • osaa reflektoida oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja

Lisätietoja: ​Kurssi koostuu orientoivista ennakkotehtävistä sekä kahdesta koulutusjaksosta. Kurssilla työskentely on osallistavaa ja yhteistoiminnallista.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 euroa, sisältää lounaat ja kahvit lähipäivinä.
Täysihoito: ei ole
Muut kustannukset: Tarvittaessa jokainen hoitaa ja varaa majoitukset itse.
Kustannusten lisätiedot: mirva.kuikka@evl.fi
Tiedustelut kustannuksista: mirva.kuikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mirva.kuikka@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta