Sukupuolisensitiivinen työote ja moninaisuuden kohtaaminen seurakunnassa

Takaisin

​Mitä on sukupuolisensitiivinen työote seurakunnassa? Koulutuksessa työyhteisö saa apua siihen, miten sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen on luontevaa ja miten on hyvä toimia esimerkiksi leireillä, jotta toiminta olisi turvallisempaa kaikille.

Tehtäväalue: Perhe ja parisuhde, Kasvatus, Sielunhoito, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Papit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Muut
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa soveltaa työssään sukupuolisensitiivistä työotetta
  • jäsentää omaa suhdettaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymyksiin
  • tuntee turvallisemman seurakunnan periaatteita ja osaa soveltaa niitä työssään
Lisätietoja: ​Koulutus on suunnattu kaikille seurakunnan kohtaamistyötä tekeville työntekijöille (sekä myös esim. luottamushenkilöille tai vapaaehtoisille). Koulutus on räätälöitävissä myös kohdennettuna, vaikkapa rippikoulua tai perhetoimintaa ajatellen. Koulutuksen kesto esim. 3h tai 7h.

Kouluttajana toimii erityisnuorisotyönohjaaja, teol. yo Mio Kivelä.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Timo Tulisalo, timo.tulisalo@lastenjanuortenkeskus.fi, 0443469522
Tiedustelut sisältö: Mio Kivelä, mio.kivela@gmail.com, 041 507 0533
Linkki kotisivulle: https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/sukupuolisensitiivinen-tilaus2022/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry