Suru ja ero lapsen ja nuoren elämässä

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy ryhmätoiminnasta, jossa hän saa sekä vertaistukea että turvallisen aikuisen ammatillista tukea.

Koulutuksessa perehdytään suruun ja eroon ilmiöinä ja kriisinä lapsen ja nuoren elämässä sekä suru- ja eroryhmien ohjaamisen perusteisiin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 11.-13.9.2024, 21.-22.11.2024, kolmas jakso kaksi lähiopiskelupäivää keväällä 2025 STEP-koulutus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 9.8.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee surun ja eron ilmiönä lapsen ja nuoren elämässä
  • osaa tukea lasta ja nuorta erilaisissa suruun ja eroon liittyvissä kriisitilanteissa
  • osaa suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten suru- ja eroryhmiä.
Lisätietoja: ​​Koulutuksen sisältöjä ovat mm.

  • suru ja ero ilmiöinä lapsen ja nuoren elämässä
  • erilaiset surua aiheuttavat kriisit lapsen ja nuoren kokemuksena
  • lapsen ja nuoren psykososiaalinen tuki
  • perheen ja vanhempien tukeminen
  • vertaisryhmän sisältöjä ja ohjaamisen kysymyksiä ero- ja sururyhmissä ja
  • erilaisia toiminnallisia menetelmiä surun aiheuttamien tunteiden läpikäymiseen

Koulutuksen kokonaisuus: seitsemän (7) lähiopiskelupäivää, asiantuntijaluentoja, toiminnallisia menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyjä, ohjaamisen harjoittelua omassa työssä, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta. Tehtäviä ohjataan verkossa.
Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 490 €
Täysihoito: 473 €/1hh tai 398 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Hinnat eriteltyinä I jakso ateriat 66 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 157 €/1hh tai 122 €/2hh. II- ja III-jakso: ateriat 42 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 84 €/1hh tai 64 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040 7033356 Päivi Aumala, paivi.aumala@step.fi, 040 158 1345
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230502120349KO001393