Sururyhmän ohjaajakoulutus

Takaisin

(2 op)


Sururyhmiä tarvitaan enenevässä määrin ja niiden osallistujajoukko monipuolistuu. Koulutuksessa hankit osaamista toimia sururyhmän ohjaajana sekä tutustut taideterapeuttisten keinojen hyödyntämiseen ryhmänohjaustyössä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 13.-14.2.2023 ja 11.-12.9.2023 Turun kristillinen opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.1.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tunnistaa surun erilaiset prosessit. Osallistuja osaa soveltaa auttavan kohtaamisen muotoja sururyhmän ohjaamisessa. Osallistuja tunnistaa ryhmädynamiikkaa. Osallistuja osaa kohdata ja käsitellä omia suruun liittyviä tunteitaan.
Lisätietoja:
​​Koulutus koostuu kahdesta kaksipäiväisestä lähiopetuspäivästä. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävänä yhden kirjan lukeminen sekä pieniä pohdintatehtäviä koulutuspäivien välissä. Koulutukseen sisältyy mm. hoivamuusikoiden ohjaama tuokio sekä taideterapeuttinen työskentely. Lisäksi kuullaan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja.Kouluttajina mm. sairaalapappi Hanna Hella-Aro ja sielunhoidon pappi Päivi Vuorilehto.
Osallistumismaksu: 360
Täysihoito: Yöpyminen 35€/yö/hlö/2hh tai 48€/yö/hlö/1hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Anna Kaisa Siltanen, 040 6240 814 annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi
Tiedustelut sisältö: Anna Kaisa Siltanen, 040 6240 814 annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi
Linkki kotisivulle: https://turunkristillinenopisto.fi/
Toteuttaja: Turun kristillinen opisto