Surutuki

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​​Elämän rajallisuus, luopuminen ja kuolema ovat ihmiselämän pysyviä teemoja. Kuinka käsittelemme näitä kysymyksiä omassa mielessämme ja työntekijänä ihmisten kanssa?

Koulutuksessa pohdimme eettisisä kysymyksiä, tarkastelemme eri työntekijöiden näkökulmasta surutuen sisältöjä ja käytäntöjä ja etsimme konkreettisia tapoja kehittää omaa työtä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 20.8., 23.9., 15.10., 11.11. ja 9.12.2024 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutuksessa on tilaa, voit ilmoittautua sähköpostilla koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja:

  • tunnistaa menetyksen ja surun monia ilmenemismuotoja ja prosesseja
  • osaa tukea surun kanssa eläviä ihmisiä ja toimia surevan kannalta mielekkäällä tavalla
  • ymmärtää itsetuntemuksen ja omien kokemustensa käsittelyn merkityksen surutuessa.

Lisätietoja: ​​​Koulutuksen sisältöinä: luopumisen väistämättömyys, saattohoito, eri-ikäisten suru, oma suruhistoria, surun rituaalit ja merkityksen etsintä, keskustelutuki, seurakunnan tehtävät ja käytännöt suruprosessissa.

Koulutus toteutetaan verkossa. Käytämme Pedanet-oppimisympäristöä ja Teamsia. Koulutus rakentuu oppimistehtävistä, viidestä koulutuspäivästä Teamsissa ja pienryhmätyöskentelystä koulutuspäivien välillä. Yhtenä oppimistehtävänä on surutukeen liittyvä oman työn kehittäminen. Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Koulutus on Diakonian (DEK/V), Kasvatuksen (KEK/V) ja Musiikin (MEKV) erityiskoulutuksen valinnainen moduuli. Tämän moduulin voi myös erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Raamattuteologian (REK) ja jumalanpalveluselämän erityiskoulutukseen (REK).

Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: helena.tuominen@evl.fi, 050 342 7031
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230502122438KO001398