Syvään veteen – sielunhoidollinen työote seurakuntatyössä

Takaisin

(5 op)

Koulutus peruutettu.

​​Tämä on sinulle, joka elät työuran alkuvuosia kirkon työntekijänä. Samoin sinulle, jolle sielunhoidon kysymykset ovat jääneet aiemmissa opinnoissa marginaaliin.

Seurakunnan työssä kohdataan laaja kirjo eri ikäisiä ihmisiä, joilla on raskas elämäntilanne, tarve löytää kuuntelija tai käydä luottamuksellista keskustelua elämän asioista. Hengelliset pohdinnat voivat olla ajankohtaisia. Kirkon kielellä näissä tilanteissa on kyse sielunhoidosta. Työtilanteet ovat vaativia ja välillä yllättäviä. Seurakunnan työntekijältä ihmiset odottavat kohtaamisen kykyä ja tukena olemisen taitoa eli sielunhoidollista osaamista.

Tule oppimaan dialogisen sielunhoidon työskentelytapaa ja löytämään vahvuuksiasi ihmisten kohtaamisessa.

Koulutus on moniammatillinen: tervetuloa lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, toimistotyöntekijät, suntiot, diakoniatyöntekijät, papit.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkkoherranviraston työntekijät, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat
Aika ja paikka: 18.-20.3. ja 16.-18.10., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää 7.5.2024 Teams. Pienryhmien verkkotapaamiset huhtikuu ja syyskuu 2024
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa toimia työssään sielunhoidollisella työotteella
  • osaa hyödyntää kohtaamisissa monipuolisesti sielunhoidollisia työskentelytapoja
  • tuntee sielunhoidon eettiset periaatteet
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja osaamisensa rajoja

Lisätietoja: ​Koulutuksessa

  • hahmotetaan osallistujan tehtävää ja roolia ihmisten kuuntelijana ja auttajana omassa työssä
  • syvennytään kohtaamisen dialogisuuteen
  • pohditaan toimintatapoja rankoissa tilanteissa, kuten menetykset ja suru
  • tunnistetaan sielunhoidollisen kohtaamisen työvälineitä, keskustelun lisäksi esimerkiksi musiikin, kuvan ja liikkeen mahdollisuuksia
  • etsitään kohtaamisen hyviä rajoja

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkiin koulutuksen osioihin: itsenäinen opiskelu: kirjallisuus ja oppimistehtävät, lähijaksot, koulutuspäivä verkossa, pienryhmätapaamiset verkossaVastaavana kouluttajana toimii sielunhoidon kouluttaja Sirkku Tukiainen kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 300 €
Täysihoito: 261 €/jakso
Muut kustannukset: matkakustannukset lähijaksoille
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: sirkku.tukiainen@evl.fi, 050 583 9786
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230510142740KO001534