Syvemmälle johtamiseen

Takaisin

(10 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Johtajan ammatillinen polku muodostuu sekä itse tehdyistä valinnoista että eri vaiheissa avautuvista mahdollisuuksista ja rajoituksista. Kehittyminen on sekä tietoista opiskelua ja reflektointia että huomaamatonta merkitysten muuttumista ja uuden virittymistä.

Syvemmälle johtamiseen koulutuksessa mahdollistetaan kehittymisympäristö ja kokemuksellinen tila, joka:

 • tukee osallistujan oman potentiaalin tunnistamista ja käyttämistä,
 • haastaa kokeilemaan uutta sekä ylittämään omia rajoja ja rajoituksia,
 • rohkaisee ajattelemaan, katsomaan, sanoittamaan ja hahmottamaan toimintaympäristöä ja työnsä lähtökohtia toisin sekä
 • mahdollistaa uusiutumisen johtajana haastaen pohtimaan sekä keskeisten prosessien johtamista että omaa rooliaan johtamistehtävissä.

Koulutukseen osallistuminen merkitsee lähtökohtaisesti kahta valintaa: johtamistyön tunnistamista omalla kohdalla keskeiseksi työn sisällöksi ja identiteetin lähteeksi ja sitoutumista kahden vuoden koulutuskokonaisuuteen. Koulutukseen liittyy läheisesti itsenäisenä koulutuksena Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri. Näiden koulutusten jälkeen on mahdollista jatkaa, oman kiinnostuksen pohjalta yhteisölliseen Vaikuttavaa johtamista -valmennusprosessiin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. jakso 12.-14.4. 2. jakso 13.-15.11.2023 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lisäksi 3. jakso kevät 2024 ja 4. jakso syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 5.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus täynnä. Voit ilmoittautua jonoon ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

 • tunnistaa ja arvostaa uusia mahdollisuuksia ja kehittymispotentiaalia johtajana ja hyödyntää sitä,
 • kokeilee uutta ja ylittää omia rajojaan ja rajoituksiaan,
 • liittyy työnsä toimintaympäristöön uusilla tavoilla ja hyödyntää tarjoutuvia mahdollisuuksia moniulotteisesti ja
 • osaa luoda uusia toimintamalleja keskeisten prosessien johtamiseen, arvioida omaa rooliaan ja kehittää toimintaansa johtajana.

Lisätietoja: Kenelle?

Koulutus soveltuu erityisen hyvin Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle (20 op) tai Johtajana kirkossa (20 op) koulutuksen suorittaneille (tai ent. Kirjo II ja Kirjo III) tai muihin vastaaviin koulutuksiin osallistuneille.

Rakenne, lähijaksojen teemat ja työskentelyprosessit

Koulutus muodostuu kahden vuoden aikana yhteensä neljästä kolmen päivän lähijaksosta. Jaksojen välissä osallistujat soveltavat ja syventävät sisältöjä käytäntöön vahvistaen oman organisaationsa yhteistyöverkostoja ja paikallista vaikuttavuutta ja toimijuutta.

Jaksojen välissä osallistujat soveltavat ja syventävät sisältöjä käytäntöön vahvistaen oman organisaationsa yhteistyöverkostoja ja paikallista vaikuttavuutta ja toimijuutta. Työskentelyprosessit kytkeytyvät lähijaksoihin ja niiden sisältönä ovat: käytännön yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistaminen avaintoimijoiden kanssa, oman osaamisen reflektointi eri tavoin sekä keskeisten ja itselle merkityksellisten oivallusten, tulosten ja uusien avausten jakaminen oppimisyhteisölle.

Lähijaksojen ajankohdat ja teemat

 • 12.-14.4.2023: Yhteiskuntavastuu ja -suhteet, vaikuttavuus ja toimintaympäristöön kytkeytyminen
 • 13.-15.11.2023: Johtaminen toimintana, suhteena, prosesseina, käytäntöinä, dialogina, ilmiöinä – mitä johdetaan?
 • 3 pv kevät 2024: Rajoja ja resilienssiä –johtaminen rajapinnoilla ja projekteissa/yritykset ja julkishallinto
 • 3 pv syksy 2024: Rajoja ja resilienssiä –johtaminen rajapinnoilla ja projekteissa/ kolmas sektori

Syvemmälle johtamiseen -koulutukseen kytkeytyy olennaisesti Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri -moduuli, joka toteutetaan sekä 2023 ja 2024. Ilmoittautuminen vuoden 2023 toteutukseen (1. jakso 17.-19.4.2023 ja 2. jakso verkossa 6.-8.11.2023) tapahtuu koulutuskalenterin kautta erikseen ko. moduulin tiedoista.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa johtamisen ulottuvuuksien syventämistä Vaikuttavaa johtamista -valmennusprosessissa vuonna 2025-2026.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 225 €/jakso
Täysihoito: 214 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi; 040 1209043
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20220421103106KO000988