Syvemmälle yhteiseen rukoukseen

Takaisin

(0,50 op)

​Rukous on kristityn äidinkieli. Parhaimmillaan se on luonteva osa seurakunnan toimintaa. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten rukouskoulutusten pitämiseen sekä virikkeitä erilaisiin tapoihin rukoilla ja pitää yllä seurakunnan rukouselämää.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Sielunhoito, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Papit, Nuorisotyönohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 8.-9.10.2024 Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 27.9.2024
Sähköposti-ilmoittautuminen: seurakuntapalvelut@sana.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja osaa hyödyntää monipuolisesti rukousta osana omaa elämäänsä ja seurakunnan toimintaa.
Lisätietoja: ​​Koulutuksessa käydään läpi kolme rukouksen aluetta: opetus rukouksesta, palveleminen rukouksella ja yhdessä rukoileminen. Aiheina ovat mm.: välineitä seurakunnan ja seurakuntalaisen rukouselämän tukemiseen, erilaiset tavat rukoilla, esirukouspalvelu, rukouskurssien pitäminen ja rukous nuorten kanssa. Monipuolinen materiaalipaketti antaa osallistujalle välineitä erilaisiin tapoihin toteuttaa rukousta seurakunnassa ja aktivoida seurakuntalaisia mukaan rukoukseen.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 140
Täysihoito: Hintaan sisältyvät kahvit kurssipaikassa. Lisäksi kaksi lounasta ja päivällinen omalla kustannuksella.
Muut kustannukset: Kukin hankkii majoituksen itse.
Tiedustelut kustannuksista: KRS Seurakuntapalvelut, seurakuntapalvelut@sana.fi, puh. 020 768 1650
Tiedustelut sisältö: Päivi Peittola, paivi.peittola@sana.fi 040 772 7558, Kristiina Tanhua-Laiho kristiina.tanhua-laiho@sana.fi 0400 729 791
Linkki kotisivulle: https://www.kansanraamattuseura.fi/rukous
Toteuttaja: Kansan Raamattuseura
Arkistointitunnus: KK20230424120420KO001331