Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme Kirkon henkilöstökoulutuskalenteriin tallennetuista tiedoista ja henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä. Huomaathan, että osallistuessasi Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa kerrottuun koulutukseen rekisteröitymisesi koulutukseen ja siihen liittyvä tietojesi käsittely tapahtuu koulutuksen toteuttajan (ei Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin) tietosuoja- selosteen mukaisesti. Jos tapahtuman tietosuojaselosteessa on epäselvyyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä tapahtuman toteuttajaan.

Rekisterinpitäjä

Kirkon koulutuskeskus/Kirkkohallitus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Yhteyshenkilö

Ulla Pyykkö
Toimisto p. 040 – 142 5176
koulutuskeskus@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri

Palautteet

Voit antaa meille palautelomakkeen kautta palautetta tai lähettää meille idean. Keräämme tässä yhteydessä tietoja, kuten nimesi ja yhteystietosi, jotka auttavat sinulle vastaamisessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Palautelomakkeen kautta henkilö voi antaa palautetta tai kysyä Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri-palvelusta.

Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi palautteen käsittelemiseen sekä tuotekehitykseen. Palauteviestien pohjalta kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon antaa palautetta rekisterinpitäjälle.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin (koulutuskalenteri.evl.fi) palautelomakkeen käyttäjät.

Palautelomakkeelta tallentuvat rekisteriin seuraavat palautteenantajan antamat tiedot: henkilön nimi (ei pakollinen), sähköpostiosoite (ei pakollinen) ja palauteviesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään, kunnes asia on käsitelty. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään palautelomakkeen kautta.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyssä käytetään sovellusta, jonka tietoteknisestä ylläpidosta vastaa tietojenkäsittelysopimuksen nojalla ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää Kirkkohallitukselta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää Kirkkohallitukselta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi