Todistajana ja julistajana –evankelistakoulutus

Takaisin

(4 op)

​​Koulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa syventää julistus- ja evankelioimistyön osaamistaan. Koulutuksessa evankelioimistyö ymmärretään sen laajassa merkityksessä, koskien niin sanallista julistusta kuin kuuntelevaa kohtaamista sekä näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kristillisen sanoman kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Lohja, Vivamo leiri- ja kurssikeskus Lähijakso 1: 13.-19.5.2024 Lähijakso 2: 15.-17.11.2024 Lähijakso 3: 16.-18.5.2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.3.2024
Sähköposti-ilmoittautuminen: Seurakuntapalvelut@sana.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksen liitteenä seurakunnan työntekijän suosittelu hakijasta.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • ymmärtää evankelioimisen osana seurakunnan ja jokaisen kristityn elämää
  • tuntee evankelioimisen teologiaa, sielunhoidollisen kohtaamisen ja viestinnän perusteita sekä tuntee evankelistan tehtävän
  • osaa soveltaa kristillistä, evankelioivaa elämäntapaa omassa toiminnassaan ja hallitsee erilaisten evankelioimisvälineiden käytön.
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida evankelioivia tilaisuuksia
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja lahjansa ja käyttää monipuolisesti omia armolahjojaan
  • ymmärtää erilaisten kykyjen ja lahjojen käytön evankelioimistyössä.
Lisätietoja: ​​Koulutus koostuu kolmesta lähiopiskelujaksosta (1 x 7 pv, 2 x viikonloppu), suositeltavan kirjallisuuden lukemisesta ja/tai elokuvien katsomisesta sekä niihin liittyvästä raportoinnista, sekä lähiopiskelujaksojen väleillä omassa seurakunnassa toteutettavista käytännön tehtävistä.
Työskentelymenetelminä käytetään luentoja, aktivoivaa ryhmätyöskentelyä, harjoituksia sekä yksilötyöskentelyä.

Ensimmäinen lähiopiskelujakso sisältää mm. seuraavia aiheita: evankeliumin keskeinen sisältö, evankelioinnin perusteet, puheen valmistaminen ja pitäminen sis. palautteen, omat vahvuudet ja heikkoudet, armolahjojen löytäminen ja käyttäminen, verkossa ja sosiaalisessa mediassa käytettävät evankelioimisvälineet thefour.com ja Mystory.me sekä evankelioivan elämäntavan (L10T) oppiminen ja opettaminen muille (so. miten elää uskoa todeksi arjen kohtaamisissa niin, että Jumalan rakkaus tulee näkyväksi ja ymmärrettäväksi toisille ihmisille ja herättää näin mielenkiintoa kristinuskoa kohtaan),

Toinen ja kolmas lähiopiskelujakso sisältävät mm. terve hengellisyys, seurakunta ja evankelioimistyö, evankelioivien tapahtumien järjestäminen, oman oppimisprosessin reflektointi.

Hakemusten perusteella valitaan koulutukseen henkilöt, jotka ovat motivoituneita ja osoittavat kiinnostusta oppia evankeliumin eteenpäin viemistä.

Lähiopetusjaksoista kertyy noin 80 opetustuntia. Lisäksi kirjallisuus- ja elokuvatehtävistä kertyy noin 15 opetustunnin kokoinen oppimiskokonaisuus. Osallistujan odotetaan myös soveltavan L10T-elämäntapaa omassa elämässään. Hänen tulee valmentaa vähintään yksi henkilö vastaavasti soveltamaan myös ko. elämäntapaa omassa elämässään. Tästä kertyy noin 15 tunnin kokoinen oppimiskokonaisuus.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 335 e (jaksoittain 165+85+85)
Täysihoito: 1035 e (jaksoittain 615 + 210 + 210)
Kustannusten lisätiedot: Täysihoidossa hintamuutokset mahdollisia. Peruutus 7 pv, muuten peritään osa maksusta.
Tiedustelut kustannuksista: Vivamon loma- ja kurssikeskus, vivamo@sana.fi, puh. 020 768 1760
Tiedustelut sisältö: Virpi Nyman, virpi.nyman@sana.fi, puh. 020 768 1685
Linkki kotisivulle: https://kansanraamattuseura.fi/koulutus/
Toteuttaja: Kansan Raamattuseura
Arkistointitunnus: KK20230503070237KO001411