Toivoa ja toimintaa – seurakunta kestävän tulevaisuuden tekijänä

Takaisin

​Globaali kestävyyskriisi moninaisine seurauksineen haastaa kaikki yhteiskunnan tahot ja toimijat pohtimaan rooliaan ihmiskunnan yhteisten haasteiden ratkaisemisessa sekä globaalisti että paikallisesti.

Miten seurakunta voi ylläpitää ja vahvistaa toivon näköaloja monenlaisten muutosten keskellä? Miten eri työalojen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia sekä seurakuntalaisia voidaan auttaa löytämään oma paikkansa kestävän tulevaisuuden rakentamisen yhteisessä tehtävässä?

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Viestintätehtävissä toimivat
Lisätietoja: ​Tämä paikallisten tarpeiden mukaan suunniteltava koulutus tarjoaa konkreettista tukea seurakunnan kestävyystyön kehittämiseen ja kokonaisvaltaisen kestävyysajattelun nivomiseen osaksi seurakunnan toimintakulttuuria. Miten seurakunnan johtamisen, työn suunnittelun ja päätöksenteon rakenteet ja toimintatavat sekä työyhteisön arkiset käytännöt saadaan tukemaan kestävän tulevaisuuden rakentamisen yhteistä tehtävää, niin että ympäristöasiat, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen vastuu eivät jää seurakunnan perustoimintaan nähden erillisiksi saarekkeiksi? Miten eri työalojen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia sekä seurakuntalaisia voidaan auttaa löytämään oma paikkansa kestävän tulevaisuuden rakentamisen yhteisessä tehtävässä?
Voisiko tässä uudelleenjäsentämisessä hyödyntää kestävyysajattelun uusia malleja, kuten englantilaisen Kate Raworthin ajatteluun perustuvaa kestävyyden donitsimallia ja sen pohjalta kehitettyjä työn johtamisen, suunnittelun ja päätöksenteon työkaluja? Entä mitä seurakunta yhteisönä saa tällaisesta uudelleenjäsentämisestä itselleen? Koulutuksen sisältö, toteutustapa ja laajuus tarkennetaan yhdessä seurakunnan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaiseksi. Koulutuksen kesto voi olla 4 h kertatyöskentely tai usean kohtaamisen, kehittämistehtävien ja verkkotyöpajojen prosessi. Koulutus voidaan toteuttaa sekä luottamushenkilöille että työntekijöille, ideaalitapauksessa näille molemmille yhdessä. Koulutus voidaan toteuttaa myös vain jollekin tiimille (työalat, jory) tai useammalle seurakunnalle yhdessä. Olennaista on tukea seurakunnan työtä kestävän tulevaisuuden rakentajana juuri siinä, mihin tukea nyt tarvitaan.
Tiedustelut kustannuksista: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230515123921TI000316