Turvallisempi seurakunta

Takaisin

​Tunnetko Turvallinen seurakunta –asiakirjan? Haluatko vahvistaa seurakunnan työntekijöiden turvallisuusosaamista ja -ajattelua? Oivallinen tapa tähän on järjestää yhteinen koulutustapahtuma, jossa voidaan pohtia yhdessä turvallisuuteen liittyviä teemoja juuri teidän seurakuntanne toiminnan näkökulmista.

Kirkon ja seurakuntien kaiken toiminnan lähtökohtana on huolenpito osallistujien ja henkilökunnan turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokemusta vaarojen ja uhkien poissaolosta. Oikeus kaiken tasoiseen turvallisuuteen koskee sekä seurakunnan työntekijöitä, että seurakuntalaisia ja muita toimintaan osallistuvia ihmisiä.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Työsuojelu ja -hyvinvointi, Työelämätaidot
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee Turvallinen seurakunta -ohjeen sisällön
  • osaa omalta osaltaan rakentaa turvallista seurakuntaa.

Lisätietoja: ​Koulutuksen sisällöt on suunniteltu yhteistyössä Kirkkohallituksen asiantuntijoiden kanssa. Koulutus sisältää keskeiset asiat Turvallinen seurakunta –ohjeistuksesta. Turvallinen seurakunta –ohje tarjoaa näkökulmia turvallisen seurakunnan rakentamiseen sekä välineitä erilaisten riskien arviointiin ja niiden hallintaan seurakuntien viikkotoiminnassa, asiakastyössä ja sielunhoidossa, tapahtumissa sekä leiri- ja retkitoiminnassa. Kaikkialla, missä ihmisiä on koolla, jotakin pienempää tai isompaa voi tapahtua. Siksi asiakirja tarjoaa toimintamalleja tilanteisiin, joissa täytyy osata ja uskaltaa toimia.​

Tiedustelut kustannuksista: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@step.fi, 044-7124985
Tiedustelut sisältö: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@step.fi, 044-7124985
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230510105317TI000272