Turvallisuusosaaminen suntioiden ja vahtimestareiden työssä

Takaisin

(0,50 op)

​Millä tavoin turvallisuusasiakirjat ja niihin liittyvä lainsäädäntö kuuluvat sinun työhösi seurakunnassa? Mitä tietoa pelastussuunnitelma edellyttää sinulta? Miten tunnistat ja ehkäiset riskejä? Miten viranomaisyhteistyö toimii vaaratilanteissa? Millainen merkitys henkisellä tuella on vaara ja läheltä piti –tilanteiden käsittelyssä?

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Vapaan sivistystyön koulutustarjonta, Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Kirkonpalvelustyö
Kohderyhmä: Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit)
Aika ja paikka: 5.-6.9.2023 Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 8.8.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa noudattaa pelastussuunnitelmaa ja turvallisuusohjeita
  • tunnistaa työhön liittyviä riskejä ja uhkia
  • osaa hyödyntää tietoa vaara ja läheltä piti – kuormittavuuden ja henkisen tuen merkityksestä omassa työssään.

Lisätietoja: ​Koulutuksessa perehdytään Turvallinen seurakunta -materiaaliin, seurakuntien pelastussuunnitelmiin ja riskien kartoitukseen, toimenpidesuunnitteluun ja ohjaamiseen. Kouluttajana on alan asiantuntijoita.
Osallistumismaksu: Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 290 €, muut 360 €. 
Täysihoito: Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituksesta osallistuja vastaa itse.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Margit Peltovirta, margit.peltovirta@step.fi, 0400 874 514
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: STEP-opintokeskus