Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni)

Takaisin

(70 op)

​​Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viranhaltijan (sosiaaliala, diakoni) kelpoisuuteen! Avoimen amk:n kautta suoritettavat opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) suorittaneille.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022 – Kevät 2023, usealla kampuksella
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​​Opiskelija – hallitsee diakonian virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittavan diakonisen, teologisen sekä sosiaali- ja terveysalan osaamisen (ks. tutkinnon täydentäminen: Kirkon säädöskokoelma nro 141).
Lisätietoja: ​Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot- varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan (sosionomi AMK) tai- nuorisotyönohjaajan virkaan (sosionomi AMK),tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 70 opintopisteen laajuisten kirkon ja seurakunnan työhön sekä virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista:- Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni (50 op) ja
– Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1 vuosi.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), mutta ei Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittavia tutkintoon sisältyviä 90 opintopisteen laajuisia teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavia ammatilisia opintoja, tutkinnon täydentäminen edellyttää 90 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista, ja ne voi myös suorittaa avoimen amk:n opintoina. Löydät lisätietoja opinnoista Diakin nettisivuilla.

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni) -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 141) mukaan täydennettävä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Alkaen 480 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätiedot: Opintomaksun suuruus riippuu suoritettavien opintojen määrästä. Se maksetaan yhdessä tai useammassa osassa sitä mukaa kun opintokokonaisuuksien suorittaminen aloitetaan.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Aineistoa: https://opinto-opas.diak.fi/fi/tarjontakorit/fi/13464
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu