Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka

Takaisin

(70 op)

​Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuteen! Avoimen amk:n kautta suoritettavat opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon, yhteisöpedagogi (AMK) suorittaneille.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022 – Kevät 2023, Helsingin-kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​​​Opiskelija

– hallitsee nuorisotyönohjaajan virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittavan teologisen, pedagogisen sekä sosiaali- tai kasvatus- ja ohjausalan osaamisen (ks. tutkinnon täydentäminen: Kirkon säädöskokoelma nro 137).

Lisätietoja: Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot – diakonian virkaan (diakoni) (sosionomi AMK) tai – varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan (sosionomi AMK), tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 70 opintopisteen laajuisten kirkon ja seurakunnan työhön sekä virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista: – Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja (50 op) ja – Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1 vuosi.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), mutta ei Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittavia tutkintoon sisältyviä 90 opintopisteen laajuisia teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavia ammatilisia opintoja, tutkinnon täydentäminen edellyttää 90 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista, ja ne voi myös suorittaa avoimen amk:n opintoina. Löydät lisätietoja opinnoista Diakin nettisivuilla.

Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoa, yhteisöpedagogi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) mukaan täydennettävä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: alkaen 480 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätiedot: Opintomaksun suuruus riippuu suoritettavien opintojen määrästä. Se maksetaan yhdessä tai useammassa osassa sitä mukaa kun opintokokonaisuuksien suorittaminen aloitetaan.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Aineistoa: https://opinto-opas.diak.fi/fi/tarjontakorit/fi/13488
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu