Uskontotieteen perusteet

Takaisin

(5 op)

​​Koulutuksessa löydät uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 9.4.-13.6.2024, verkko-opetus
Ilmoittautuminen viimeistään: 8.4.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat kurssisivulla. Näet kurssin ilmoittautumisajan kurssisivun yläosasta. Ilmoittautumisajan ollessa käynnissä voit ilmoittautua kurssille Siirry ilmoittautumaan -painikkeesta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
  • tunnistaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
  • osaa nimetä uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
  • tunnistaa ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tapoja tarkastella uskontoa.

Lisätietoja: ​​Sisällöllisesti kurssi jakautuu kolmeen osaan. Ensinnäkin kurssilla pohditaan uskontotiedettä tieteenalana, sen rakentumista, suhdetta muihin tieteenaloihin ja merkitystä. Toiseksi tarkastellaan uskonnon käsitteen monimerkityksellistä luonnetta ja opetellaan joitakin keskeisiä tapoja, joilla uskontoa on määritelty, sekä mietitään näiden määritelmien hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Kolmanneksi esitellään joitakin tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, tutkimusnäkökulmia ja tutkijoita. Tarkastelutapa on koko ajan ilmiölähtöinen, jolloin lähdetään liikkeelle esimerkkitapauksista, joiden kautta edetään teoreettisiin kysymyksenasetteluihin.Koulutus on avointa yliopisto-opetusta, joka toteutetaan yhteisopetuksena teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kanssa.
Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Katso tarkempi suoritustapa kurssin tiedoista kurssisivulta.Kurssi on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja (30 op).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: avoin-student@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoin-student@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain
Aineistoa: https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/otm-d2fe18b8-d66f-4520-b689-5b75ec076c7f
Toteuttaja: Helsingin yliopisto