Uuden testamentin kreikkaa lyhyesti kirkkovuoden teksteissä

Takaisin

(3 op)

​Tervetuloa matalalla kynnyksellä mukaan, ​kaikki Uuden testamentin kreikan kertaamisesta kiinnostuneet papit. Ei tarvitse olla eksegeetti eikä erityinen alkukielten harrastaja. Koulutukseen voi osallistua, vaikka omat kreikan taidot olisivat ruosteessa: olennaisinta eivät ole kieliopin yksityiskohdat vaan halu kulkea tekstien äärellä kohti omaa teologista pohdintaa ja tulkintaa.

Koulutus on mahdollista suorittaa joko täydentävänä koulutuksena (3 op) tai erityiskoulutuksen moduulina (5 op). Lähijakso Järvenpäässä on molemmille vaihtoehdoille yhteinen, opintopiste-ero määräytyy kirjallisten tehtävien laajuuden ja syvyyden perusteella.

Valitse laajempi vaihtoehto (5 op), jos suunnittelet käyttäväsi moduulia osana erityiskoulutusten kokonaisuuksia (esim. REK tai YP-opinnot).

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 6.-8.5. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää; lisäksi alkuvuodesta 2024 henkilökohtainen Teams-tapaaminen vastaavan kouluttajan kanssa
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa laatia tekstianalyysin käyttäen Uuden testamentin kreikan keskeistä sanastoa
  • osaa hyödyntää Uuden testamentin kreikankielistä tekstiä tieteellisten apuneuvojen avulla
  • ymmärtää alkukielisen tekstin luonteen ja merkityksen ja osaa soveltaa sitä saarnojen ja muiden raamatuntulkintatilanteiden lähtökohtana

Lisätietoja: ​Jokainen osallistuja laatii eksegeettis-homileettisia tekstianalyysejä kirkkokäsikirjaan sisältyvistä Uuden testamentin teksteistä (lukukappaleista ja evankeliumiteksteistä) sekä tarkastelee yhden alkukielisen sanaperheen merkityskenttää ja esiintymiä tarkemmin apuneuvojen avulla.

Henkilökohtaisessa Teams-keskustelussa alkuvuodesta 2024 sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa tehtävien laajuuden, syvyyden ja aineiston käsittelytavan yksityiskohdista sen mukaan, onko kyseessä 3 vai 5 op:n suoritus.

Analyysit palautetaan Peda.net-oppimisalustalle noin 1,5 kuukautta ennen lähijaksoa. Osallistujien on syytä varata riittävästi itsenäistä työskentelyaikaa sekä omien analyysitehtävien laatimiseen että muiden laatimien analyysien lukemiseen.​Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 €
Täysihoito: 261 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.aspinen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230419091958KO001289