Uusien työntekijöiden valmennus UTV 2/2024

Takaisin

(3 op)

​Kyseessä on moniammatillinen kirkon työssä aloittavien ja aloittaneiden valmennus. Pappisvirkaan ja diakonian virkaan vihittäville pakollinen ordinaatiokoulutus sisältyy valmennuksen kokonaisuuteen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Spiritualiteetti, Muu
Kohderyhmä: Uudet työntekijät
Aika ja paikka: Lähijakso 10.-11.10.2024. Juhlamessu Tampereen tuomiokirkossa 24.11.2024. Lähijakso 23.-24.1.2025. Vihittävät osallistuvat lisäksi: haastattelupäivä 1.10.2024 ja lähijakso 20.-22.11.2024.
Ilmoittautuminen viimeistään: 12.9.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Peruutusehdot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: ​​Yhteisenä tavoitteena uusien työntekijöiden valmennuksessa on, että osallistuja
– tuntee kirkon ammattien moninaisuutta ja yhteisen työn merkitystä
– jäsentää tehtävänsä kirkon ja seurakuntatyön kokonaisuuteen muuttuvassa toimintaympäristössä
– näkee hengellisyyden voimavarana.

Ordinaatiovalmennuksen tarkemmat tavoitteet löytyvät hiippakunnan nettisivuilta.

Lisätietoja: ​Kyseessä on moniammatillinen kirkon työssä aloittavien ja aloittaneiden valmennus. Kaikille valmennuskokonaisuuteen osallistuville pyritään mahdollistamaan mentorointi valmennuksen päätyttyä.

Osana uusien työntekijöiden valmennusta toteutetaan virkaan vihittävien valmennus, jonka laajuus on niin ikään 3 op (3+3= yhteensä 6 op).

Ordinaatiovalmennuksen sisältö (papit):
– oma polku ja sen vaikutus kutsumuksen rakentumiseen
– papin työvälineet (Raamattu, kirkkokäsikirja, virsikirja, katekismus, Jumalanpalveluksen opas, Kirkollisten toimitusten opas) ja kirkkovuosi
– papin työ ja ihmisten auttaminen (ammatillinen rajojen vetäminen, vaitiolovelvollisuus ja salassapito)
– rippikoulusuunnitelma sekä papin tehtävät ja vastuut rippikoulun kokonaisuudessa
– seurakuntapapin työhön liittyvät keskeiset säädökset ja ohjeet (kirkkolaki ja-järjestys, KirVESTES) työhyvinvointitaidot (työajan käyttö, liittyminen, rajojen asettaminen, voimavarat)

Ohjaustiimissä: Hannu Laukkonen, Hanne von Weissenberg

Ilmoittautuminen ilmoittautumislinkin kautta viimeistään 24.9.2024. Diakonian virkaan ja pappisvirkaan vihkimystä anovat ilmoittautuvat valmennukseen lähettämällä anomuksen ja liitteet 24.9.2024 mennessä (Ohjeita ja materiaaleja | Tampereen hiippakunta)

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Hiippakunta kustantaa koulutuksen täysihoidolla. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: On. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Koulutukseen osallistumisen esteestä on ilmoitettava välittömästi yhteyshenkilölle. Mikäli peruutus tapahtuu alle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, hiippakunta perii peruutuksesta aiheutuneet kustannukset myös maksuttomista koulutuksista.
Tiedustelut kustannuksista: hanne.vonweissenberg@evl.fi
Tiedustelut sisältö: hanne.vonweissenberg@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://www.tampereenhiippakunta.fi/ohjeita-ja-materiaaleja/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230512123832KO001542