Uutta luovaa – kirkon musiikki nyt ja tulevaisuudessa

Takaisin

(5 op)
MEK/P Musiikin erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Minkälaista on jumalanpalvelusmusiikki 2020-luvun puolivälin koittaessa? Miten psalmien kirjan vuonna 2024 valmistuvan uuden käännöksen tekstit muotoutuvat musiikiksi? Tässä koulutuksessa syvennymme luomaan uutta kirkon musiikkia perehtyen tradition ja oman aikamme moninaisuuteen. Päivittäiset rukoushetket mahdollistavat käytännön toteutuksen autenttisessa tilanteessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Musiikki, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Kanttorit
Aika ja paikka: 12.-14.2. Kirkon koulutuskeskus, 26.9. Teams ja 25.-27.11.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Lisäaikaa ilmoittautumiseen.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa kehittää jumalanpalvelusmusiikkia traditio ja muuttuva konteksti huomioiden
  • osaa tunnistaa musiikkikulttuurin ilmiöitä ja hyödyntää niitä työssään
  • osaa soveltaa oppimaansa käytännön musisoinnissa sekä itsenäisesti että erilaisten kokoonpanojen kanssa
Lisätietoja: ​Kouluttajina ovat Anna Pulli-Huomo sekä asiantuntijakouluttajat. Koulutus muodostuu orientoivasta etukäteistehtävästä, kahdesta lähijaksosta sekä niiden välissä olevasta Teams-päivästä ja kehittämistehtävästä. Ensimmäisellä lähijaksolla perehdytään jumalanpalvelusmusiikin traditioon ja tämän päivän kontekstiin erityisesti säveltämisen näkökulmasta. Kehittämistehtävänä sävelletään uutta jumalanpalvelusmusiikkia, jota toisella lähijaksolla käsitellään yhdessä musisoiden sekä henkilökohtaisen ohjauksen välinein.

Moduuli on musiikin erityiskoulutuksen pakollinen moduuli (MEK/P).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 330 € / koko koulutus
Täysihoito: 261 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86€/jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Anna Pulli-Huomo, anna.pulli-huomo@evl.fi, 050 347 9398
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230613161248KO001584