Vaikuttavaa johtamista

Takaisin

(10 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Vaikuttavaa johtamista kysyy ”miten vaikuttua” – itse, uudelleen omasta työstä ja sen merkityksestä? ”miten synnyttää vaikuttavuutta toisissa?” – innostaa, herättää kiinnostusta ja houkutella mukaan ”miten vaikuttaa kirkon organisaationa, perustehtävän suunnassa?” – vaikka jäsenmäärä laskee, työn merkitys ei vähene tai katoa.

Vaikuttavaa johtamista haastaa osallistujat ajattelemaan uudelleen omaa työtään, perusoletuksia itsestä, omasta potentiaalista ja toimintakulttuurista. Se kutsuu liittymään toisten johtajien seuraan, tutkimaan itseä ja yhteisöjä, muita itsessä ja itseä muissa. Löytämään uudistumisen mahdollisuudet, innostumisen eri vaiheet, kokemusten ja tunteiden merkityksen johtajan arjessa, identiteetissä ja kehittymisessä.

Kyynisyyden, uupumisen ja väsymisen tunnistaminen ja myöntäminen itselle, kuuluu johtajan uraan ja polkuun. Aivan kuten innostuminen, ilahtuminen ja energisoituminen. Työ tuntuu ja työn pitää tuntua. Ajoittain se tuntuu hyvältä, ajoittain uuvuttaa, tuottaa turhautumista ja epätoivoa. Johtajan uralla erilaiset tunteet vaihtelevat, toisiaan tervehtien ja kunnioittaen.

Vaikuttavaa johtamista on yhteisöllinen kahden vuoden tutkimusmatka ja -prosessi itseen, työhön, omaan työyhteisöön ja tulevaisuuteen. Se on oman johtamisidentiteetin kohtaamista ja katselemista. Vaikuttava johtamistyö merkitsee oman mielenmaiseman tutkimista ja tunnistamista, omien vajeiden hyväksymistä ja vahvuuksien tunnustamista. Johtajana kehittyminen ei katso ikää eikä matkan pituutta – se edellyttää vain valmiutta antaa tilaa liittymiselle, kuuntelulle ja kysymiselle – minne seuraavaksi?

Valmennusprosessissa yhdessä muiden osallistujien kanssa osallistuja

  • tutkii, pyrkii tunnistamaan sen, minkä pitäisi olla toisin, mikä voisi olla toisin ja minkä haluaisi olevan toisin?
  • jäsentää ja vie eteenpäin tavoitteiksi määrittelemiään johtamistyön ja -identiteetin osa-alueita
  • rakentaa itselleen yhdessä kouluttajien ja opiskeluryhmän kanssa uudistumista ja oman vaikuttavuuden tutkimista ja tunnistamista tukevat rakenteet ja askeleet.
Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. jakso 27.-28.3. ja 2. jakso 2.-3.10.2023, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lisäksi kaksi jaksoa v. 2024 sekä ryhmän sopimat omaehtoiset tapaamiset (yht. n. 2 päivää/v)
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt. Koulutuksessa on tilaa, ilmoittaudu suoraan ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: Kukin osallistuja määrittelee itselleen henkilökohtaiset oppimistavoitteet koulutuksen ajalle, jotka ohjaavat valintoja ja oppimista valmennuksen aikana. Osaamistavoitteiden muotoilua voivat tukea seuraavat määrittelyt

  • syventää itsetuntemustaan
  • omaksuu uusia, vaihtoehtoisia henkilökohtaista kehittymistä ohjaavia toiminta- ja ajattelumalleja
  • vahvistuu oman johtamisen käyttöteoriansa ja elämänstrategiansa toteuttamisessa
Lisätietoja: ​​Koulutus soveltuu erityisen hyvin Syvemmälle johtamiseen koulutusohjelman (aik. Kirjo III) suorittaneille sekä muille kokeneille johtajille, jotka ovat jo ammentaneet perinteisemmistä johtamiskoulutuksista itselleen vahvan ammatillisen perustan. Valmennusprosessi muodostuu kolmesta keskeisestä elementistä: ryhmän yhteisestä, yhteisöllisestä prosessista; mentorien ja ohjaajien tukemista työskentelyistä sekä itseohjautuvasta konkreettisesta työskentelystä tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakenne ja toteutus: Koulutus muodostuu kahden vuoden aikana yhteensä neljästä kahden päivän lähityöskentelystä. Jaksojen välissä osallistujat muodostavat omaehtoisesti, valitsemiensa teemojen ympärillä työskenteleviä ryhmiä yhteensä n. 2-3 päivää vuodessa. Kullakin opiskelijalla on myös mentorointisuhde valitsemansa mentorin kanssa kahden vuoden ajan – myös nämä tapaamiset sovitaan opiskelijan aikataulujen ja tavoitteiden pohjalta n. 4-6 tapaamista vuodessa.Kouluttajina ja ohjaajina ovat johtamiskouluttajat Terttu Malo ja Markku Tynkkynen. Henkilökohtaista polkutyöskentelyä tukevan mentorin voi hankkia itse tai yhteistyössä kouluttajien kanssa.
Koulutus on Kirkon johtamisen erityiskoulutuksen (JOK) johtamisosaamista syventävä, valinnainen moduuli (JOK/V). Erityiskoulutuksen koulutuskuvaus löytyy osoitteesta evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 225 €/jakso
Täysihoito: 113 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 30 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20220509110107KO001167