Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat

Takaisin

(5 op)

​​Syvennä osaamistasi varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatuksen menetelmistä! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja eheyttämiseen, eriyttämiseen ja integraation varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä.
​Opintojakso kuuluu sosiaalialan koulutusten syventäviin ammattiopintoihin ja se sopii kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville, joilla on varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan perusosaamista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​​Opiskelija

  • syventää ammatillista osaamistaan liittyen varhaiskasvatuksen oppimisen alueisiin
  • ymmärtää toiminnallisen, kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen merkityksen didaktisia valintoja tehdessään
  • hallitsee riittävät varhaiskasvatusikäisen lapsen toiminnan suunnittelu- ja ohjaustaidot sekä arviointi- ja dokumentointitaidot
  • osaa kehittää didaktisia taitojaan varhaiskasvatuksessa.
Lisätietoja: Ydinsisällöt:

  • varhaiskasvatusikäisen lapsen kehitystä tukevan pedagogisen toiminnan suunnittelu
  • varhaiskasvatuksen kasvatusklassikot sekä pedagogiikka ja didaktiikka
  • eheyttäminen, eriyttäminen ja integraatio varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä. ​

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230420101737KO001311