Vastuunkantajaretriitti

Takaisin

(0,75 op)

​Vastuunkantajaretriitti on tarkoitettu kaikille seurakunnissa vastuuta kantaville; työalasta vastaavat/johtavat, kirkkoherrat, työntekijät ja vapaaehtoiset, joilla on vastuulla ryhmiä tai toimintoja. Seurakuntaa kannustetaan lähettämään tiimejä /pareja, joissa mukana myös vapaaehtoinen / vapaaehtoisia.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti, Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 6.-10.10.2024 Kalajoen Kristillinen Opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 8.9.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tuntee Jeesuksen julistaman Jumalan valtakunnan eli missionaarisen seurakunnan perustekijät, ymmärtää ulospäin suuntautuvan seurakuntatoiminnan merkityksen ja osaa suunnata seurakuntaa yhteisölliseen hengellisyyteen, Jumalan kuuntelemiseen ja kohtaamiseen, armolahjojen käyttöön ja yhteiseen rukoukseen sekä niiden tavoittamiseen, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä.
Lisätietoja: ​Koulutus ei ole hiljaisuuden retriitti. Osallistujalla on mahdollisuus tutustua, miten Englannin kirkon New Wine verkoston seurakuntien työ toteutuu, kun sitä johdetaan seurakuntalaisten ja työntekijöiden lahjat huomioiden, omaan kontekstiin sopivasti sekä Jumalan läsnäolosta ja rukouksesta liikkeelle lähtien.​Kouluttajat tulevat Englannin ja Suomen New Wine -verkostoista. Kaikki puheet käännetään suomeksi.Mikäli seurakunnasta osallistuu muu kuin työsuhteessa toimiva henkilö, hänen on ilmoittautuessa osoitettava, että on retriitissä seurakunnan lähettämänä (esim. työntekijän kanssa keskusteltu ja työntekijän yhteystiedot löytyvät ilmoittautumisesta).
Kieli: Suomi Englanti
Osallistumismaksu: 420€/ 2hh. 1 hh 20€ lisämaksu / yö. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: Kustannukset ovat kokonaisuudessaan kohdassa Osallistumismaksu.
Kustannusten lisätiedot: Hanna Oja-Nisula, hanna.oja-nisula@kkro.fi, 044 4639226
Tiedustelut kustannuksista: Hanna Oja-Nisula, hanna.oja-nisula@kkro.fi, 044 4639226
Tiedustelut sisältö: Hanna Oja-Nisula, hanna.oja-nisula@kkro.fi, 044 4639226
Linkki kotisivulle: https://kkro.fi
Aineistoa: https://kkro.fi/kurssit
Toteuttaja: Kalajoen Kristillinen opisto
Yhteistyökumppanit: Englannin ja Suomen New Wine -verkostot
Arkistointitunnus: KK20230504135955KO001488