Viittomakielen perusteet

Takaisin

(5 op)

​​Opi viittomaan! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla opit käyttämään viittomakielen alkeita. Opintojakso koostuu seuraavista teemoista: tervehtiminen, esittäytyminen, ajanilmaisut, viittoman rakenne, tekijä-, esine-, aika- ja aineviittomat.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se on sopii kaikille viittomakielestä kiinnostuneille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Opiskelijat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.7.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija

 • osaa ilmaista itseään visuaalisesti
 • osaa arkitilanteiden perusviittomistoa suomalaisella viittomakielellä
 • osaa muodostaa yksinkertaisia viittomakielisiä lauseita
 • ymmärtää suomalaisen viittomakielen perusilmaisuja, sekä kuvailevia ilmaisuja hitaasta ja selkeästä lähteestä
 • tietää perusasioita viittomakielisten tapakulttuurista- tuntee kuurojen historian Suomessa- ymmärtää kuurojen kulttuurin ja historian merkityksen viittomakielen kehityksessä.

Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:

 • viittomakielinen ilmaisu
 • arkielämän viittomisto: perhe, lähiympäristö, kodin arki, asiointi
 • viittoman rakenne ja peruslausetyypit
 • helppojen viittomakielisten tekstien ymmärtäminen
 • viittomakielisten tapakulttuuri osana kohtaamista
 • kielen ja kulttuurin yhteys viittomakielisten kulttuurihistoriaan
 • kuurojen yhteisö ja asema.

​Opintojakso koostuu kahdesta osasta: VKP01 Suomalainen viittomakieli 1 ja VKP02 Kuurojen kulttuuri. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230420073409KO001302