Vuorovaikutusta verkossa

Takaisin

(0,50 op)

​Verkkoympäristöissä on tärkeä toimia hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta rakentaen.

Tule oppimaan erilaisia tapoja luoda yhteyttä ja turvallisempaa tilaa verkossa toimiessa! 

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 15.1., 22.1. ja 29.1.2024 klo 12–16 verkko
Ilmoittautuminen viimeistään: 2.1.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja 

  • osaa rakentaa vuorovaikutusta ja osallisuutta verkkoympäristöissä toteutuvassa toiminnassa yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa sekä työyhteisössä.

Lisätietoja: ​​Koulutuksen sisältöjä

  • vuorovaikutusta ja osallisuutta lisäävien alustojen ja sovellusten käyttö 
  • hyvän vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja edellytykset verkossa 
  • turvallisemman tilan periaatteet
  • lapsi, nuori ja perhe digitaalisina toimijoina
  • digitaaliset työvälineet työn suunnittelussa ja hallinnassa

 Koulutus toteutetaan kolmen kerran kokonaisuutena verkossa (á 4 h). Koulutus sisältää lisäksi itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä. Koulutukseen osallistutaan omalta tietokoneelta, jossa on toimiva mikrofoni ja kamera.  Koulutus soveltuu myös vuorovaikutuksen kehittämiseen työtiimeissä ja -yhteisöissä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 190 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@step.fi 040 701 9713
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230502133400KO001403