Walk-in -Kertaterapia-koulutus

Takaisin

(20 op)

Tule hankkimaan osaamista kertaterapeuttisten menetelmien käyttöön asiakastyössä! Kertaterapian menetelmällinen -koulutus (20 op) noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia ensimmäisen tason vaatimuksia.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Sielunhoito
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Aloitusjakso 26.-27.9.2024 Kalajoen Kristillinen Opisto (KKRO); 23.10.2024 etäopetus; 2.12.2024 etäopetus; 15.1.2025 lähiopetus KKRO; 4.3.2025 etäopetus; 10.4.2025 etäopetus sekä 9.5.2025 lähiopetus KKRO.
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.5.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Haku 17.5.2024 mennessä. Valinnoista ilmoitetaan ennen juhannusta 2024.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • ymmärtää kertaterapiatyöhön sopivan ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
 • tuntee kertaterapeuttisen työskentelyn rakenteen ja osaa käyttää sitä asiakastyössä
 • osaa soveltaa kertaterapeuttista työskentelyotetta erilaisten asiakkaiden ja heidän ongelmatilanteidensa kanssa
 • tunnistaa kertaterapeuttiseen työskentelyyn liittyvät haasteet asiakastyön ja ammatillisen yhteistyön näkökulmasta ja osaa vastata niihin.
Lisätietoja: Koulutus on monimuotoista ja koostuu:

 • lähiopetuspäivistä
 • etäopetuspäivistä
 • työskentelystä oppimisalustalla verkossa (mm. kirjallisuuden kommentointi ja muut koulutusteemoihin liittyvät tehtävät)
 • asiakastyötä reflektoivista pienryhmätapaamisista (suurelta osin etätapaamisina)
 • keskeiseen kirjallisuuteen ja artikkeleihin perehtymisestä
 • itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta kertaterapeuttisin menetelmin
  (150 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
 • oppimispäiväkirjamuotoisesta loppuraportista
 • koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä kertaterapeuttista menetelmäharjoittelua oman työn sisällä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koulutusmaksu 1200 – 1500 € / hlö, riippuen ryhmän koosta
Täysihoito: 70 € / hlö / 2 hh , 1 hh lisämaksu 20 € / yö Täysihoitohinta sisältää majoituksen ja ruokailut.
Tiedustelut kustannuksista: Hanna Oja-Nisula, hanna.oja-nisula@kkro.fi, 044 4639226
Tiedustelut sisältö: Hanna Oja-Nisula, hanna.oja-nisula@kkro.fi, 044 4639226
Linkki kotisivulle: https://kkro.fi
Aineistoa: https://kkro.fi/kurssit/walk-in-kertaterapia-koulutus/
Toteuttaja: Kalajoen Kristillinen opisto
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry, Lyhytterapiainstituutti (lti.fi) sekä Oulun hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230504154820KO001491