Yhteisöhautomo

Takaisin

(5 op)

​​Yhteisöhautomo on erityisesti jumalanpalvelusyhteisöille tarkoitettu kahden vuoden valmennusprosessi, joka antaa käytännönläheistä opastusta yhteisön rakentamiseen. Yhteisöhautomo etsii vastauksia esimeriksi tällaisiin kysymyksiin: * Kuka on sopiva yhteisön perustajaksi? * Miten uusi yhteisö syntyy? * Miten otamme ihmiset mukaan ja miten syntyy osallisuuden kokemus? * Miten vahvistamme seurakuntalaisten hengellisen kasvun prosessia? * Miten toteutamme Jumalan missiota maailmassa? * Miten kasvatamme yhteisöä valtuuttavan johtajuuden kautta?​ * Miten voimme toteuttaa yhteisöllisyyttä verkossa?

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti, Vapaaehtoistoiminta, Muu
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Lähijaksot pidetään Tampereen seudulla. Orientaatio työntekijöille: 4.-5.9.2022 / Lähijaksot koko tiimille: 9.-11.12.2022, 14.-16.4.2023, 17.-19.11.2023, huhtikuu 2024.
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.11.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti-ilmoittautuminen: timo@hengenuudistus.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: timo@hengenuudistus.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja ymmärtää ja osaa soveltaa yhteisönrakentamisen perusprosesseja käytännön seurakuntaelämässä. Hän osaa luoda yhteisön kanssa toimintaa johtavat ajatukset (mm. missio, visio, arvot) sekä auttaa soveltamaan niitä käytäntöön. Hän ymmärtää, miten osallisuuden kokemus ihmisissä syntyy ja kykenee luomaan yhdessä tekemistä ja luovuutta ruokkivan kulttuurin. Hän tunnistaa ihmisten johtajuuspotentiaalia ja osaa valmentaa uusia vapaaehtoisjohtajia. Hän osaa myös rakentaa yhteisön, joka ei käperry itseensä vaan tavoittaa koko ajan uusia ihmisiä sekä auttaa heitä kasvamaan hengellisesti.​
Lisätietoja: ​Koulutukseen osallistutaan tiimeinä, joihin kuuluu 1-2 työntekijää ja 1-4 seurakuntalaista. Koulutukseen osallistuvien tiimien vetäjälle suositellaan ns. profiili -kartoituksen tekemistä HU:n kautta (hinta n. 200 e) joko ennen koulutusta tai sen alkuvaiheessa.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 375€ / lähijakso / tiimi (yht. 750 €/vuosi)
Täysihoito: Täysihoitokustannukset toteutuspaikkojen mukaan n. 110-150 €/hlö/lähijakso (majoituksesta riippuen)
Muut kustannukset: Tiimin vetäjän profiilikartoitus 200 € (suositus)
Tiedustelut kustannuksista: timo@hengenuudistus.fi
Tiedustelut sisältö: timo@hengenuudistus.fi
Linkki kotisivulle: https://www.hengenuudistus.fi
Aineistoa: https://www.hengenuudistus.fi/valmennukset
Toteuttaja: Hengen uudistus kirkossamme ry