Yhteisöhautomo

Takaisin

(5 op)

​Yhteisöhautomo on erityisesti jumalanpalvelusyhteisöille tarkoitettu kahden vuoden valmennusprosessi, joka antaa käytännönläheistä opastusta yhteisön rakentamiseen. Se soveltuu sekä uusille yhteisöille että jo olemassa olevalle messulle tai muulle kokoontumiselle, josta halutaan kehittää aiempaa yhteisöllisempi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti, Vapaaehtoistoiminta, Muu
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Muut
Aika ja paikka: Orientaatio työntekijöille etänä 25.1.2024 ja johtajuuspäivä työntekijöille etänä 29.8. Lähijaksot tiimeille Turussa 12.-14.4. ja 25.-27.10. Koulutus jatkuu vuonna 2025 kahden lähijakson verran.
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.11.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja osaa soveltaa yhteisönrakentamisen perusprosesseja käytännön seurakuntaelämässä:

  • osaa rakentaa yhteisöä yhdessä siinä toimivien kanssa uusien ihmisten tavoittamiseksi
  • osaa mahdollistaa ja tukea yhteisöön kuuluvien hengellistä kasvua
  • osaa luoda yhdessä tiimin kanssa keskeiset toiminta-ajatukset ja periaatteet yhteisölle sekä toteuttaa niitä käytännössä
  • ymmärtää, miten osallisuuden kokemus ihmisissä syntyy ja kykenee luomaan vapaaehtoisuutta ja luovuutta ruokkivan kulttuurin ja käytänteet
  • tunnistaa ihmisten johtajuuspotentiaalia ja osaa valmentaa uusia vastuunkantajia
Lisätietoja: ​​Valmennukseen osallistutaan tiimeinä, joihin kuuluu 1-2 työntekijää sekä 1-4 seurakuntalaista. Tiimin kokoaminen aloitetaan työntekijöiden orientaatiotapaamisen jälkeen. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi vain työntekijöille tarkoitettua päivää, jotka toteutetaan etänä. Valmennuksen ajaksi on mahdollista saada tiiminvetäjälle oma mentori.

Lähijaksot koostuvat luennoista, tiimikohtaisesta työskentelystä sekä vuorovaikutuksesta koko valmennusryhmän kesken. Näiden puitteissa jokainen tiimi laatii seuraavalle puolelle vuodelle oman toimintasuunnitelman, jota toteuttaa omassa seurakunnassaan. Koulutus sisältää myös suosituslistalta valittavaa kirjallisuutta ja täydentävää verkko-opetusta.

Osallistumismaksu: Kurssimaksu on 350 € / tiimi / lähijakso. Työntekijöiden etäpäivän kurssimaksu on 50 euroa / kerta. Kurssimaksu on siis koko tiimiltä yhteensä 750 euroa / vuosi.
Täysihoito: Täysihoitohinta lähijaksoilta on noin 150€ / hlö / lähijakso. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Timo Pöyhönen: timo@hengenuudistus.fi, p. 046 9217595
Tiedustelut sisältö: Timo Pöyhönen: timo@hengenuudistus.fi, p. 046 9217595
Linkki kotisivulle: https://www.spirit.fi
Aineistoa: https://www.hengenuudistus.fi/valmennukset
Toteuttaja: Hengen uudistus kirkossamme ry
Yhteistyökumppanit: Turun Mikaelinseurakunta
Arkistointitunnus: KK20230503142550KO001446