Ympäristödiplomi meillekin! Webinaarisarja alkuunpääsyn tueksi

Takaisin

(0,50 op)

​Harkitsetteko kirkon ympäristödiplomin hakemista? Tuntuuko alkuun pääseminen hankalalta? Mietityttääkö jokin asia?

  

Tämä maksuton webinaarisarja tarjoaa konkreettista tukea ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen. Voit osallistua vain johonkin osioon tai koko sarjaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Papit
Aika ja paikka: Tiistaisin 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10. ja 12.11. Klo 14.00-16.00, verkko
Ilmoittautuminen viimeistään: 27.8.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuneille lähetään tapahtumalinkki. Samalla ilmoittautumisella voit osallistua koko webinaarisarjaan tai yksittäiseen osioon.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • tuntee kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2020 lähtökohdat, keskeisen sisällön ja hakuprosessin vaiheet

 • osaa käynnistää ja edistää ympäristödiplomiprosessia omassa seurakunnassaan.

Lisätietoja: ​Kirkon ilmasto- ja energiastrategia Hiilineutraali kirkko 2030 suosittelee, että kaikilla seurakunnilla tulisi olla Kirkon ympäristödiplomi vuonna 2025. Ympäristödiplomin hakuprosessiin lähteminen voi kuitenkin eri syistä tuntua haastavalta. Tämä koulutus tukee ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen huomioiden seurakuntien ajankohtaiset kysymykset ja paikalliset erityishaasteet. Koulutuksen toteuttamisessa hyödynnetään Kirkkohallituksen, ympäristödiplomin käsikirjan laatijoiden, kokeneiden diplomin auditoijien, diplomin jo hankkineiden seurakuntien sekä ELY-keskusten asiantuntemusta. Kussakin webinaarissa on asiantuntijaluentoja, konkreettisia tapauskertomuksia seurakunnista ja mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Koulutus toteutetaan webinaarisarjana Teams-alustalla. Webinaarien ajankohdat ja sisällöt:

 • 3.9. Johdanto: Miksi ja mitä? Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2020: Mitä uutta? Lähtökohdat, osiot ja hakuprosessi. Entä mitä me siitä saamme?
 • 17.9. Miten pääsemme alkuun? Ympäristökatselmuksen tekeminen kädestä pitäen. Mikä on katselmustaulukko ja miten sitä käytetään? Mitä pitää tietää esimerkiksi minimikriteereistä ja pisteytyksen periaatteista?
 • 1.10. Miten meidän seurakuntamme voi hillitä ilmastonmuutosta? Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä seurakuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 80% ja loput 20% kompensoidaan. Miten tämä tehdään käytännössä? Miten ympäristödiplomi toimii työkaluna kirkon ilmastotavoitteiden toteuttamisessa? Miten seurakunnan päästöt lasketaan? Miten päästöjä vähennetään kestävästi ja kustannustehokkaasti? Miten tämä liittyy seurakunnan kiinteistöstrategiaan? Voiko seurakunnan metsiä hoitaa sekä taloudellisesti tuottavasti että niiden hiilivarastot säilyttäen?
 • 15.10. Minäkö muka ympäristöviestijä? Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa viestintä nähdään kaikkien yhteisenä tehtävänä. Hyvällä sisäisellä viestinnällä on avainmerkitys diplomiprosessin kaltaisen yhteisen hankkeen onnistumisessa. Ulospäin suuntautuvassa ympäristöviestinnässä taas seurakunnalla on valtavat mahdollisuudet toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana erityisesti paikallisesti, vahvistaa yhdessä tekemisen meininkiä ja löytää yhteinen kosketuspinta myös seurakunnan etäiseksi kokeviin. Viestinnässä omaa häntää saa ja pitääkin nostaa! Tule kuulemaan vaikuttavan ympäristöviestinnän vinkit ja ideoita suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ympäristöviestintään!
 • 29.10. Ai koskeeko ympäristökasvatus muitakin kuin lapsia ja nuoria? Ja mikä ihmeen ympäristökasvatussuunnitelma? Ympäristödiplomin käsikirjassa ympäristökasvatus kattaa kaikki työalat ja koko kasvun kaaren. Tällä kerralla jaossa on vinkkejä ja virikkeitä laaja-alaiseen ympäristökasvatukseen eri työalaoilla ja vertaistukea ympäristökasvatussuunnitelman tekemiseen.
 • 12.11. Miten tämä viedään rakenteisiin? Miten ympäristökatselmuksen pohjalta laaditaan seurakunnan ympäristöohjelma, joka auttaa viemään kestävyys- ja ympäristönäkökulman osaksi seurakunnan johtamisen, talouden ja hallinnon vakiintuneita toimintatapoja ja arkisia käytäntöjä? Miten kestävyysnäkökulma on mahdollista huomioida esimerkiksi hankinnoissa?
 • Eri osioihin liittyen voidaan järjestää verkossa toteutuvia jatkotyöpajoja, joissa kyseistä osiota työstävät seurakunnat saavat konkreettista tukea toisiltaan ja asiantuntijoilta. Työpajojen teemoina voivat olla esimerkiksi ympäristökatselmuksen tekeminen, hiilijalanjäljen laskenta, ympäristökasvatus- ja ympäristöviestintäsuunnitelman tai seurakunnan ympäristösuunnitelman tekeminen.

  Kieli: Suomi
  Osallistumismaksu: 0 €
  Täysihoito: 0 €
  Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
  Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
  Linkki kotisivulle: https://step.fi/
  Toteuttaja: STEP-opintokeskus
  Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus
  Arkistointitunnus: KK20230504141337KO001489