Ympäristödiplomi meillekin!

Takaisin

(0,50 op)

Harkitsetteko kirkon ympäristödiplomin hakemista? Tuntuuko alkuun pääseminen hankalalta? Mietityttääkö jokin asia?

  

Tämä maksuton webinaarisarja tarjoaa konkreettista tukea ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen. Voit osallistua vain johonkin osioon tai koko sarjaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Verkkototeutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kiinteistötoimen työntekijät
Aika ja paikka: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2. 14.3., 28.3. klo 14.00-16.00. Verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.1.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuneille lähetään tapahtumalinkki. Samalla ilmoittautumisella voit osallistua joko koko webinaarisarjaan tai johonkin yksittäiseen osioon.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2020 lähtökohdat, keskeisen sisällön ja hakuprosessin vaiheet ja käynnistää oman seurakunnan ympäristödiplomiprosessin.

Lisätietoja: ​Kirkon ilmasto- ja energiastrategia Hiilineutraali kirkko 2030 suosittelee, että kaikilla seurakunnilla tulisi olla Kirkon ympäristödiplomi vuonna 2025. Ympäristödiplomin hakuprosessiin lähteminen voi kuitenkin eri syistä tuntua haastavalta. Tämä koulutus tukee ympäristödiplomiprosessin käynnistämistä huomioiden seurakuntien ajankohtaiset kysymykset ja paikalliset erityishaasteet. Koulutuksen toteuttamisessa hyödynnetään Kirkkohallituksen, ympäristödiplomin käsikirjan laatijoiden, kokeneiden diplomin auditoijien, diplomin jo hankkineiden seurakuntien sekä ELY-keskusten asiantuntemusta. Kussakin webinaarissa on asiantuntijaluentoja, konkreettisia tapauskertomuksia seurakunnista ja mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Koulutus toteutetaan webinaarisarjana Teams-alustalla tiistai-iltapäivisin klo 14.00–16.00, samansisältöisenä sekä keväällä että keväällä että syksyllä 2023. Kevään webinaarien ajankohdat ja sisällöt:

  • 17.1. Johdanto: Miksi ja mitä? Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2020: Mitä uutta? Lähtökohdat, osiot ja hakuprosessi. Entä mitä me siitä saamme?
  • 31.1. Missä meillä mennään? Miten pääsemme alkuun? Alkukartoituksen eli ympäristökatselmuksen tekeminen kädestä pitäen. Mikä on katselmustaulukko ja miten sitä käytetään? Mitä pitää tietää esimerkiksi minimikriteereistä ja pisteytyksen periaatteista?
  • 14.2. Miten meidän seurakuntamme voi hillitä ilmastonmuutosta? Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä seurakuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 80% ja loput 20% kompensoidaan. Miten tämä tehdään käytännössä? Miten ympäristödiplomi toimii työkaluna kirkon ilmastotavoitteiden toteuttamisessa? Miten seurakunnan päästöt lasketaan? Miten päästöjä vähennetään kestävästi ja kustannustehokkaasti? Miten tämä liittyy seurakunnan kiinteistöstrategiaan? Voiko seurakunnan metsiä hoitaa sekä taloudellisesti tuottavasti että niiden hiilivarastot säilyttäen?
  • 28.2. Minäkö muka ympäristöviestijä? Ympäristödiplomin käsikirja 2020 korostaa viestinnän merkitystä ja se nähdään kaikkien yhteisenä tehtävänä. Ympäristöviestinnässä seurakunnalla on valtavat mahdollisuudet toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana erityisesti paikallisesti, vahvistaa hyvää yhdessä tekemisen meininkiä ja jäsenyyttä sekä löytää luonteva yhteinen kosketuspinta myös seurakunnan etäiseksi kokeviin. Ympäristöviestinnässä omaa häntää saa ja pitääkin nostaa! Tule kuulemaan vaikuttavan ympäristöviestinnän ammattilaisten vinkit ja ympäristöviestintäsuunnitelmansa jo tehneiden kokemukset, miten se kannattaa tehdä!
  • 14.3. Mikä ihmeen ympäristökasvatussuunnitelma? Millainen sen pitää olla ja keitä se koskee? Vinkkejä ja virikkeitä ympäristökasvatuksen ammattilaisilta ja vertaistukea suunnitelmansa jo tehneiltä.
  • 28.3. Miten tämä viedään rakenteisiin? Miten ympäristökatselmuksen pohjalta laaditaan ympäristösuunnitelma, joka auttaa viemään kestävyys- ja ympäristönäkökulman osaksi seurakunnan johtamisen, talouden ja hallinnon vakiintuneita toimintatapoja ja arkisia käytäntöjä? Miten seurakunta voi löytää paikkansa kestävän tulevaisuuden tekijänä?

Eri osioihin liittyen voidaan järjestää verkossa toteutuvia jatkotyöpajoja, joissa kyseistä osiota työstävät seurakunnat saavat konkreettista tukea toisiltaan ja asiantuntijoilta. Työpajojen teemoina voivat olla esimerkiksi ympäristökatselmuksen tekeminen, hiilijalanjäljen laskenta, ympäristökasvatus- ja ympäristöviestintäsuunnitelman tai seurakunnan ympäristösuunnitelman tekeminen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Maksuton
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus, STEP-opintokeskus