Ympäristödiplomi meillekin!

Takaisin

​​Joko teidän seurakunnallanne on Kirkon ympäristödiplomi? Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030 suosittelee, että kaikilla seurakunnilla tulisi olla Kirkon ympäristödiplomi vuonna 2025.
Tuntuuko alkuun pääseminen haastavalta? Tai onko diplomiprosessi jo käynnissä, mutta nyt asiasta pitäisi tehdä aidosti yhteinen asia. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kouluttaminen on myös yksi Kirkon ympäristödiplomin kriteereistä. Paikallisten tarpeiden mukaan suunniteltava koulutus tarjoaa konkreettista tukea ympäristödiplomiprosessin käynnistämiseen ja edistämiseen sekä kestävyysnäkökulman nivomiseen osaksi seurakunnan arjen käytäntöjä ja koko yhteisön toimintakulttuuria.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Lisätietoja: ​Koulutus tukee seurakunnan ympäristödiplomiprosessin käynnistämistä ja edistämistä huomioiden paikalliset erityiskysymykset. Sisältöjä ja lisätietoja:

  • Koulutuksessa tutustutaan uudistetun kirkon Ympäristödiplomin sisältöön ja hakuprosessiin, tuotetaan vastauksia konkreettisiin askarruttaviin kysymyksiin ja tehdään näkyväksi seurakunnassa jo tehtyä työtä kestävän tulevaisuuden hyväksi.
  • Yhteisöllisen sitoutumisen ja motivoitumisen kannalta merkityksellistä on näkökulman laajentaminen kapeasti ymmärretystä ympäristötyöstä seurakunnan perustehtävän pohdintaan ja yhteiseen sanoittamiseen 2020-luvun maailmassa: miksi tämä kuuluu myös meille ja mitä me tästä saamme?
  • Koulutus voidaan toteuttaa yksi- tai kaksipäiväisenä tai monimuotoisesti, verkkoympäristöä hyödyntäen. Vähintään aloitustapaaminen on kuitenkin hyvä toteuttaa kasvokkain.
  • Koulutus voidaan toteuttaa sekä työntekijöille että luottamushenkilöille, ideaalitapauksessa yhdessä ja myös useammalle seurakunnalle yhdessä.
  • Sisällöt ja toteutustavat tarkennetaan yhdessä seurakunnan kanssa.
  • Koulutukseen voidaan liittää jatkotyöskentelyä ympäristötyöryhmän tukena siihen asti, että kirkon ympäristödiplomi on saatu ja seurakunnan ympäristötyön toimintamuodot saatu vakiinnutettua.

Tiedustelut kustannuksista: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230515073214TI000314