Ympäristödiplomista eteenpäin – kohti yhteistä kestävyystyötä

Takaisin

​​Joko seurakunnallanne on Kirkon ympäristödiplomi? Hienoa, onnittelut! Kirkon ympäristödiplomia ei ole tarkoitettu vain seinällä ihailtavaksi vaan ennen kaikkea jatkuvan kehittämisen työkaluksi. Diplomi myös edellyttää, että seurakunnassa sitoudutaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tietojen ja taitojen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen diplomikauden aikana. Onko seurakunnassanne juuri nyt jokin erityinen kestävyys- ja ympäristöasioihin liittyvä kysymys, joka kaipaa huomiota ja yhteistä pohdintaa, ehkä ulkopuolistakin näkökulmaa? Vai mietittekö laajemmin, miten ympäristövastuun kantamisesta voisi tehdä entistä vahvemmin koko seurakunnan yhteisen asian? Niin että kokonaisvaltainen kestävyysnäkökulma jäsentäisi niin strategista ajattelua ja päätöksentekoa kuin arjen käytäntöjäkin, seurakunnan perustyötä ja -tehtävää? Miten sekä erilaisten työalojen työntekijät ja vapaaehtoiset että luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset voisivat löytää oman paikkansa yhteisessä kestävän tulevaisuuden rakentamisen tehtävässä? Tämä paikallisten tarpeiden mukaan räätälöitävä koulutus tarjoaa konkreettista tukea seurakunnan ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen ja laaja-alaisen kestävyysajattelun nivomiseen osaksi seurakunnan toimintakulttuuria.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Keittiötoimen työntekijät, Viestintätehtävissä toimivat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Lisätietoja: ​​Sisällöt ja toteutustavat tarkennetaan yhdessä seurakunnan kanssa. Koulutuksen laajuus sovitaan yhdessä tarpeiden mukaiseksi, 3-4 tunnin kertakokonaisuudesta aina kaksi tapaamista ja sisältäväksi ja välissä verkkotapaamisia hyödyntäväksi yhteiskehittämisen prosessiksi. Verkkoa hyödynnettäessäkin vähintään yhteinen aloitustapaaminen on hyvä toteuttaa kasvokkain. Koulutus voidaan toteuttaa sekä luottamushenkilöille että työntekijöille, ideaalitapauksessa näille molemmille yhdessä. Koulutus voidaan toteuttaa myös vain jollekin tiimille (työalat, jory) tai useammalle seurakunnalle yhdessä. Olennaista on tukea seurakunnan työtä kestävän tulevaisuuden rakentajana juuri siinä, mihin tukea nyt tarvitaan. Mikäli seurakunnassa tarvitaan spesifiä erityisasiantuntemusta esimerkiksi kestävyysjohtamisesta tai vaikuttavasta ympäristöviestinnästä, sitä voidaan yhdessä sopien hankkia alan erityisosaajilta ja sisällyttää koulutukseen.
Tiedustelut kustannuksista: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230515121511TI000315